Partner
Polskiej Grupy Węglowej

Partner
Grupy TAURON

Sklep internetowy w trakcie testów - transakcje nie będą realizowane!

O węglu słów kilka

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny powstał wskutek procesu uwęglenia, czyli wzbogacenia w pierwiastek węgiel (C). Uwęglenie to przemiana nagromadzonej materii organicznej zachodzącej pod wpływem czynników biologicznych, biochemicznych, geologicznych i geochemicznych. Węgiel kamienny cechuje się dużą zmiennością parametrów chemicznych i technologicznych, od których zależy jego późniejsze wykorzystanie w ciepłownictwie, koksownictwie i przemyśle chemicznym. Właściwości węgla kamiennego zależą w dużej mierze od warunków, w jakich tworzył się ten surowiec. Największą rolę miały wysoka temperatura i ciśnienie, towarzyszące procesom diagenetycznym i metamorficznym.

Najczystszym węglem, który posiada najwięcej pierwiastka węgla w swoim składzie jest antracyt, który zawiera go aż 97%. Kolejnym jest węgiel kamienny, który oscyluje w granicach 75 - 92%, a tuż za nim plasuje się węgiel brunatny z ilością pierwiastka od 58 do 78%. Na ostatnim miejscu w tej klasyfikacji plasuje się najmłodszy z wszystkich rodzajów węgli - torf. Jest to skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych. Torf zawiera mniej niż 60% pierwiastka węgla.Typy węgla, właściwości, zastosowanie


Węgiel płomienny - typ 31

Węgiel niespiekający, zawartość części lotnych powyżej 28%. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk przemysłowych i domowych oraz do generatorów.

 

Węgiel gazowo-płomienny - typ 32

Węgiel słabo i średnio spiekający, zawartość części lotnych powyżej 28%. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk przemysłowych i domowych, do procesów wytlewania i uwodornienia.

 

Węgiel gazowy - typ 33

Węgiel dobrze spiekający, zawartość części lotnych powyżej 28%. Stosowany w gazownictwie, koksownictwie, wytlewaniu.

 

Węgiel gazowo-koksowy - typ 34

Węgiel silnie spiekający, zawartość części lotnych powyżej 28%. Wykorzystywany do produkcji koksu i do gazownictwa. Nie nadaje się dla urządzeń grzewczych małej mocy ze względu na zbyt duże zdolności spiekania.

 

Węgiel ortokoksowy - typ 35

Węgiel średnio lub silnie spiekający, zawartość części lotnych od 20 do 31%. Wykorzystywany do produkcji koksu, szczególnie metalurgicznego. Nie nadaje się dla urządzeń grzewczych małej mocy ze względu na zbyt duże zdolności spiekania oraz wysokie ciśnienie rozprężania.

 

Węgiel metakoksowy - typ 36

Węgiel silnie spiekający, zawartość części lotnych od 14 do 28%. Wykorzystywany do produkcji koksu, szczególnie odlewniczego. Nie nadaje się dla urządzeń grzewczych małej mocy ze względu na zbyt duże zdolności spiekania oraz wysokie ciśnienie rozprężania.

 

Węgiel semikoksowy - typ 37

Węgiel słabo spiekający, zawartość części lotnych od 14 do 28%. Wykorzystywany do produkcji koksu, stosowany jako dodatek schudzający wkład węglowy. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk. Krajowa baza węglowa nie dysponuje węglem tego typu.

 

Węgiel chudy - typ 38

Węgiel słabo lub niespiekający, zawartość części lotnych od 14 do 28%. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk przemysłowych i domowych oraz do generatorów.

 

Węgiel antracytowy - typ 41

Węgiel niespiekający, zawartość części lotnych od 10 do 14%. Węgiel energetyczny, wymaga stosowania specjalnych konstrukcji palenisk. Stosowany także na mieszanki do produkcji koksu. Krajowa baza węglowa nie dysponuje węglem tego typu.

 

Antracyt - typ 42

Węgiel niespiekający, zawartość części lotnych (do 3%). Stosowany jako paliwo specjalne.

 

Metaantracyt - typ 43

Węgiel niespiekający, zawartość części lotnych (do 3%). Stosowany jako paliwo specjalne.

 

Podstawą podziału węgla kamiennego na sortymenty są wielkości ziaren węgla. Według tej klasyfikacji węgle dzieli się na 11 sortymentów zasadniczych:

  • grube (kęsy, kostka, orzech), o uziarnieniu >200 – 25 mm
  • średnie (groszek, grysik), o uziarnieniu 30 – 5 mm
  • miałowe (miał), o uziarnieniu 6 – 0 mm
  • inne (muł, pył), o uziarnieniu 1- 0 mm

Podstawą podziału węgla na klasy są: wartość opałowa, zawartość popiołu w węglu oraz zawartość siarki w węglu - w stanie roboczym. Podstawowym wyznacznikiem klasy węgla kamiennego, decydującym o jego wartości energetycznej, jest wartość opałowa, wahająca się od 15 do 35 MJ/kg.